Web Analytics
top of page

Saopštenje HRS-a povodom intervjua poslanika Albanske liste gosp Gencia NimanbeguaSaopštenje HRS-a povodom interviua poslanika Albanske liste gosp Gencia Nimanbegua datom dnevnom listu POBJEDA, a koji je prenio i portal RTCG dana 19.12.2021. godine.


U interviu pod naslovom Jednake šanse za manjinsku vladu i za nove izbore, u četvrtom pasusu gosp Nimanbegu je poručio da među potpisnicima Memoranduma o saradnji manjinskih partija, SNP-a, URE i Civisa fali Hrvatska građanska inicijativa,...


Želimo da vjerujemo da je gosp Nimanbegu greškom izjavio da potpisnici Memoranduma ispred Hrvatskog narodna budu samo predstavnici jedne političke partije, pritom ne spominjući kao potpisnike i drugu političku stranku hrvatskog predznaka - Hrvatsku reformsku stranku Crne Gore, koja je takođe javno podržala potpisivanje Memoranduma o suradnji.


Podsjetit ćemo gosp Nimanbegua da je Hrvatska reformska stranka Crne Gore na državnim parlamentarnim izborima 2020. godine izašla sa svojom poslaničkom listom i da su u ovom trenutku i HRS i HGI van parlamentarne političke stranke sa potpuno istim statusom. Čudno je da je poslanik Nimanbegu zaboravio da je prije malo više od dva mjeseca bio na sastanku kod Američke ambasadorice gospođe Džudi Rajzing Rajnke koja je u jednakom statusu pozvala obje političke stranke i HRS i HGI.


Takođe se nadamo da se u svojoj omašci gosp Nimanbegu nije sebi dao za pravo da on presuđuje koja politička stranka HR predznaka predstavlja autentične predstavnike Hrvatskog naroda u Crnoj Gori, tim prije što mi nikog ne prozivamo da li je autentičan ili nije.


Nadamo se da se ovakve greške neće ponavljati,Hrvatska reformska stranka Crne Gore,

Predsjednica Marija Vučinović

24 views0 comments
bottom of page