Web Analytics
top of page

HRS podržala potpisivanje Memoranduma o saradnji dijela vlasti i manjinskih parlamentarnih partija


Hrvatska reformska stranka podržala je potpisivanje Memoranduma o saradnji između dijela vlasti i manjinskih parlamentarnih partija: “Kao manjiska stranka zalažemo se za saradnju i otvorenu komunikaciju koja u prvi plan stavlja prosperitet našeg društva zasnovan na jednakosti i demokratiji , što su i osnovne smjernice programa Hrvatske reformske stranke”

26 views0 comments
bottom of page