Web Analytics
top of page

HRS o inicijativi ulaska Crne Gore u Otvoreni Balkan

Priključenje inicijativi Otvoreni Balkan u svakom pogledu velika je prijetnja za prosperitet, buducnost i opstanak Crne Gore. Članovi Hrvatske reformske stranke smatraju da je takva inicijativa posebno opasna za nacionalne manjine kao i za međuetnicki sklad u državi.


S razlogom se pitamo zašto odustajanje od Berlinskog procesa? Berlinski proces je vec 8 godina relativno uspješna priča i njegova svrha i ciljevi obuhvataju sve deklarativne ciljeve inicijative Otvoreni Balkan i pri tome ih umnogome prevazilaze, prevashodno što je to šira inicijativa koja trasira put članica u EU. Crna Gora je na putu EU integracija i dostizanju EU standarda odmakla daleko ispred ostalih. Inicijativom Otvoreni Balkan EU standardi se zamjenjuju daleko nižim i lošijim standardima, što bi za Crnu Goru predstavljalo mnogo koraka unazad, kao i udaljavanje sa puta da postane punopravni član EU.


HRS smatra da trenutno aktuelni princip po kojem je izgledno da će se pristupni pregovori okončati najdalje tokom 2024. godine kada se očekuje da bi Crna Gora mogla dobiti datum za ulazak u EU, inicijativom Otvoreni Balkan bio bi zamjenjen principom vlaka, gdje brzinu cijele kompozicije diktira najsporiji vagon. Imajući u vidu da neke od sadasnjih clanica nemaju još niti status kandidata za EU smatramo da bi to značilo da i Crna Gora ne bi ušla u EU barem jos 10 do 15 godina. U međuvremenu, umjesto nastavka uspješnog puta dostizanja EU standarda bila bi usmjerena na znatno nize standarde na mnogim poljima, kako ekonomskim, tako i na poljima bezbjednosti, obrazovanja, kulture, zdravstva, regije itd. HRS u inicijativi Otvoreni Balkan takoder prepoznaje potencijalnu opasnost tihog pogubnog procesa asimilacije i razgradjivanja temelja državnosti.


Predsjednica HRS

Marija Vučinović

35 views0 comments
bottom of page